04.042014

ETAPY

Kaczmarska.pl  |  Wystawy >  ETAPY

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań dotyczących praktyki artystycznej jest: jak długo maluje się obraz? Wystawa jest próbą wyjaśnienia tego zagadnienia, gdyż odpowiedź nie jest prosta.

Każda praca zwykle poprzedzona jest pewnym procesem myślowym, czasami zapisanym w postaci szkiców lub nawet notatek tekstowych, choć słowo nie jest podstawowym narzędziem pracy dla artysty plastyka. Szkice mogą powstawać przed zajęciem się tworzeniem właściwego dzieła, ale także w trakcie. Wystawa prezentuje wybraną dokumentację towarzyszącą powstawaniu kilku obrazów. W niektórych przypadkach idea pracy została zrealizowana niemal dokładnie tak, jak ustalono w szkicach przygotowawczych. W innych pracach widać wielokrotne zmiany podczas tworzenia obrazu. Dzieje się tak, ponieważ materia malarska podsuwa nowe rozwiązania, które wydają się bardziej atrakcyjne czy trafne w danym momencie, niż pierwotny pomysł. Warto pamiętać, że za cechę twórcy i sztuki uważa się odkrywanie nowych obszarów, dlatego artysta zwykle jest skłonny do podejmowania ryzyka rezygnacji z pierwotnego pomysłu i pójścia nowym śladem. Bywa jednak, że i wtedy efekt jest mało satysfakcjonujący. Pozostaje zatem dalsze szukanie właściwego rozwiązania – w obrębie tego samego dzieła lub następnych. Tak często powstają cykle – wynikają z eksploracji problemu malarskiego i tematycznego.

Reasumując, można stwierdzić, że nie ma jedynej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zadane we wstępie. Twórczość artystyczna to bardzo osobisty i indywidualny PROCES, odbywający się w każdorazowo innym, „skrojonym na miarę” czasie i rytmie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com