10.022024

KONWERGENCJE

Kaczmarska.pl  |  Aktualności >  KONWERGENCJE

Związek Polskich Artystów Plastyków w Szczecinie serdecznie zaprasza do Galerii Kierat na wystawę KONWERGENCJE. Kuratorem wydarzenia jest Aurelia Tymińska. Projekt obejmuje ekspozycję sztuki pięciorga artystów: Moniki Aleksandrowicz, Agnieszki Chmury-Wieczorek, Małgorzaty Kaczmarskiej, Marca Neya / Konrada Kuźniewskiego i Aurelii Tymińskiej.

KONWERGENCJE to tytuł prezentacji realizacji plastycznych grupy pięciorga artystów, którzy reprezentując różną ekspresję i media połączyli swoją aktywność twórczą w ramach wspólnego projektu będącego refleksją wokół pokrewieństwa, czy też zbieżności idei oraz koincydencji odpowiedzi w sztuce. Konwergencja w sztuce odnosi się do zjawiska, w którym różne dziedziny sztuki, style, technologie i dyscypliny łączą się ze sobą lub zbliżają się do siebie, tworząc nowe formy wyrazu artystycznego lub konteksty. To pojęcie jest głęboko związane z postępem myślowym i zmieniającymi się społecznymi oraz kulturowymi kontekstami. Na kilka sposobów, pozornie odmiennych a jednak współbrzmiących, idee konwergencji manifestuje w sztuce pięcioro artystów: Monika ALEKSANDROWICZ, Agnieszka CHMURA-WIECZOREK, Małgorzata KACZMARSKA, Konrad KUŹNIEWSKI i Aurelia TYMIŃSKA. Wykorzystują różnorodne narzędzia i techniki, aby przekazać bogatsze, wielowymiarowe przesłanie artystyczne. Łączą w swoich realizacjach świat materialny z niematerialnym, wręcz transcendentalnym. Transponują w różny sposób koncepcję rzeczywistości w swoistego rodzaju ikony jej materialnej reprezentacji. W szczególności, że każdy z artystów dotyka poprzez różną ekspresję artystyczną w swoich realizacjach wymiaru niematerialnego. Obie przestrzenie - świat materialny i konceptualny, krzyżują się w swoistego rodzaju antymonii, gdzie czas przeciwstawia się wieczności, immanencja miesza się z transcendencją, a wyobrażalne z nienazwanym. Na tej płaszczyźnie komplementarnych paradoksów spotyka się piątka artystów i każde z nich w indywidualny sposób objawia odbiorcy odkrytą przez siebie tajemnicę. Można odnieść wrażenie, że we wspólnym projekcie „Konwergencje” poprzez sztukę, przyglądamy się jednej tajemnicy poznania świata, tylko za każdym razem z różnej strony. (...) 

Zestaw prac Małgorzaty KACZMARSKIEJ powstał w wyniku inspiracji związanych z historią ikon. Początki tych przedstawień wiążą się ze sztuką portretu – tradycją, do której nawiązuje także artystka. Jej prace reprezentują wyjątkowy dialog tradycji z nowoczesnością. Autorka przenosi idee tradycyjnych ikon na swoje osobiste doświadczenia. Można powiedzieć, że poprzez kontemplację ikony swojej patronki artystka na nowo odkrywa i przepisuje własny autoportret. Ważnym elementem kompozycji jest zwielokrotniony gest otaczający główną scenę oraz tradycyjna symbolika kolorów związana z przedstawianiem świętej Małgorzaty. Równoległym aspektem prac jest uwspółcześnienie idei świętej osoby w postaci celebrytki/celebryty otoczonego podziwem, a nawet czcią.(...)

Każdy z artystów biorących udział w projekcie „Konwergencje”, poprzez działania artystyczne, wchodzi osobiście oraz wprowadza odbiorcę w rodzaj wspólnej dyskusji, jaką jest sztuka. Konwergencja w sztuce otwiera drzwi do nieograniczonych możliwości twórczych, umożliwiając twórcom interakcję z publicznością w taki sposób, który odzwierciedla zmieniającą się rzeczywistość. Jeśli rozumiemy obcowanie ze sztuką, czy to w bezpośredni sposób – tworząc ją, czy w pośredni – odbierając ją, jako doświadczenie o charakterze kognitywnym, można założyć, że ten akt jest rodzajem rozmowy i eksploracji. Sztuka staje się miejscem spotkań różnorodnych doświadczeń i w sztuce jak w soczewce koncentruje się pojmowanie świata.
Wchodząc za artystami w misterium sztuki dokonujemy odkrycia wydawać by się mogło dawno zapomnianych pokładów własnej wrażliwości, duchowości i szerszego rozumienia uniwersum.

fragment tekstu kuratorki wystawy Aurelii Tymińskiej

proj. A. Tymińska

proj. A. Tymińska

M. Kaczmarska, mobilna instalacja malarska z dźwiękiem

M. Kaczmarska, mobilna instalacja malarska z dźwiękiem

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz tkaniny M. Aleksandrowicz

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz tkaniny M. Aleksandrowicz

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz tkaniny M. Aleksandrowicz; źródło: A. Tymińska

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz tkaniny M. Aleksandrowicz; źródło: A. Tymińska

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz obiekty K. Kuźniewskiego.

Instalacja M. Kaczmarskiej, prace ceramiczne A. Chmury-Wieczorek oraz obiekty K. Kuźniewskiego.

Instalacja M. Kaczmarskiej, obrazy A. Tymińskiej.

Instalacja M. Kaczmarskiej, obrazy A. Tymińskiej.

Instalacja M. Kaczmarskiej, obrazy A. Tymińskiej.

Instalacja M. Kaczmarskiej, obrazy A. Tymińskiej.

Wernisaż. Fot. MK

Wernisaż. Fot. MK

źródło: A. Tymińska

źródło: A. Tymińska

Wernisaż; źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż; źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż, źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż, źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż, źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż, źródło: Galeria ZPAP Kierat.

Wernisaż, źródło: A. Tymińska.

Wernisaż, źródło: A. Tymińska.

Wernisaż; źródło: A. Tymińska.

Wernisaż; źródło: A. Tymińska.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com