RUCH

Kaczmarska.pl  |  Malarstwo >  RUCH

Figura człowieka była dla mnie zawsze źródłem inspiracji. Pracowałam także nad malarskim oddaniem wrażenia ruchu. Oba kierunki badań malarskich niepostrzeżenie się spotkały. Postanowiłam poruszyć ciało. Nie zależało mi tylko na pokazaniu ciała w ruchu, ale także pokazaniu go poprzez współczesne sposoby widzenia i odbierania świata – fotografię, telewizję, komputer, telefon, tablet czy inne medium elektroniczne rozpowszechniające obraz. W ten sposób powstał cykl "Interferencje". Temat ruchu ujawniają także inne moje obrazy.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com